Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

Duurzaamheid

Meewerken aan een duurzaam beheer van de pelagische visserij, inclusief het in stand houden van gezonde ecosystemen. Dat is ons doel.

Daarom:

  • ondersteunen wij de FAO gedragsregels voor een verantwoorde visserij, ook rekening houdend met alle relevante biologische, technologische en commerciële aspecten,
  • zijn wij voorstander van internationale samenwerking tussen alle regelgevende instanties,
  • werken onze schepen mee aan het verzamelen van belangrijke gegevens voor verder wetenschappelijk onderzoek,
  • nemen wij maatregelen om onbedoelde bijvangst te voorkomen,
  • zijn wij voorstander van het introduceren van een TAC- en quotasysteem in gebieden waar dit managementsysteem nog niet bestaat.