Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

Samenwerking met oog voor duurzaamheid

Om goed inzicht te krijgen in de visbestanden, werken wij nauw samen met onderzoeksinstituut IMARES. Jaarlijks stellen visserijbiologen een advies op over de "totaal toegestane vangst" (TAC). Dit gebeurt aan de hand van de verschillende onderzoeksgegevens over de spreiding en grootte van de vissoorten. De ICES (International Council for the Exploration of the Sea) bestudeert dit advies en geeft op basis daarvan ieder jaar haar aanbeveling aan de verschillende internationale beheerorganisaties.

Cornelis Vrolijk houdt zich aan het Europese TAC-systeem, aan de opgestelde quota en aan de regels voor MSC-certificering (Marine Stewardship Council).

Voor meer informatie over de pelagische bestanden verwijzen wij u naar de volgende websites: